JARDUERAK

Plan Estrategikoa

GHEE-CEESPVren 2019-23 Plan Estrategikoa

Urteko lan-plana

Memoriak

Batzar Nagusia

GHEE-CEESPVren Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusietarako deialdiak eta dokumentazioa.

Gobernu Batzordearen eta Batzorde iraunkorraren aktak

Laburpenei buruzko informazioa. Gobernu Batzordearen aktak eta elkargokideentzako batzorde iraunkorra.