HITZARMENAK ETA AKORDIOAK

Elkargoaren hitzarmenen helburua ahaleginak batzea eta jarduteko arau zabalak ezartzea da, aurrez ezarritako esparru baten barruan, informazio- eta prestakuntza-jarduerak garatzeko harremanak eta lankidetzak bideratu eta areagotzeko, Elkargoak eta hitzarmenak sinatzen diren erakundeek interesa duten arloetan.

GHEE-CEESPVk honako konpromiso hauek hartzen ditu akordio horietan:

  • Entitateekin publizitatea egitea, webgunean informazioa emanez
  • Elkargokideei prestakuntza-ekintzak ezagutaraztea, mailing bidez. Ekintza horiek antolatzeko, erakunde bakoitzarekin adostutako ikastaroei buruzko email bat bidaliko zaie hilero, eta esteka bat jarriko da haien ezaugarriak iragartzeko web-orrira.

Erakunde bakoitzak hitzematen dituen akordioak esteka hauetan ikus daitezke:

PERE TARRÉS FUNDAZIOA

Deskontua graduondoko prestakuntzan (unibertsitate-masterretan, master propioetan, unibertsitate-espezializazioko diplometan, unibertsitate-adituetan, zentroko ziurtagirietan eta unibertsitate-hedapeneko ikastaroetan). Deskontu horiek ezin izango dira beste deskontu batzuekin metatu. Unibertsitate masterren kasuan, deskontutik kanpo geratzen dira beste erakunde batzuekin batera emandakoak.

Pere Tarrés Fundazioaren opor-udalekuen zerbitzuak honako hauek errazteko konpromisoa hartzen du:

  • Elkargokideen seme-alabak inskribatzea Pere Tarrés Fundazioak zuzenean antolatzen dituen udalekuetako jardueretan, publikoarentzako salmenta-prezioaren % 5eko deskontuarekin. Abantaila hori lortzeko, elkargokide gisa identifikatu beharko dira, dagokion txartelaren edo Elkargoarekin adostutako sistemaren bidez.

Pere Tarrés Fundazioaren Prestakuntza, Aholkularitza eta Ikasketen Atalak honako hauek errazteko konpromisoa hartzen du:

  • Elkargokideei % 10eko deskontua egitea Prestakuntza, aholkularitza eta ikasketak atalak formatu irekian eskaintzen duen programazioaren matrikulan, bai aurrez aurreko modalitatean, bai e-learning modalitatean. Deskontu hori beste deskontu batzuei gehitu ahal izango zaie.
  • Indarrean dagoen tarifaren gaineko % 10eko deskontua elkargokideei, baldin eta Elkargoak prestakuntza presentzialeko jarduerak egiten baditu Prestakuntza, Aholkularitza eta Ikasketen Atala diseinatuta eta emanda.

AOSLA-Gizalan

AOSLA-Gizalanek eman eta EGIAZTATUTAKO prestakuntza-ekintzak egin nahi dituzten elkargokideei (AOSLA-Gizalanen laguntzaile ziren beste erakunde batzuek ziurtatutakoak ez daude sartuta), ohiko edizioetan % 9ko deskontua eskaintzea salmenta-balioaren gainean, eta deskontu hori AOSLA-Gizalanen inskribatutako pertsonei metatu ahal izango zaie, GHEE-CEESPVen akordioa sinatzen den unean. EZIN ZAIO BESTE ESKAINTZA EDO DESKONTURIK GEHITU.

AGINTZARI SCIS

Agintzarik eman eta ziurtatutako prestakuntza-ekintzak egin nahi dituzten elkargokideei (Agintzariren laguntzaile izan ziren beste erakunde batzuek ziurtatutakoak ez daude barne), ohiko edizioetan salmenta-balioaren % 5eko deskontua eskaintzea, EZ DAGOELA BESTE ESKAINTZA EDO DESKONTU BATERIK.

IPACE Psikologia Aplikatua

IPACEk eman eta ZIURTATUTAKO prestakuntza-ekintzak egin nahi dituzten elkargokideei (IPACEren laguntzaile diren beste erakunde batzuek ziurtatutakoak ez daude sartuta) salmenta-balioaren % 10eko deskontua eskaintzea ohiko edizioetan, bai aurrez aurreko modalitatean, bai on-line modalitatean, bai modalitate mistoan.