NORTZUK GARA

Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa/Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco (aurrerantzean GHEE-CEESPV) zuzenbide publikoko korporazioa da, nortasun juridiko propioa eta bere helburuak betetzeko eta bere eginkizunak betetzeko gaitasun osoa duena.

GHEE-CEESPV Euskal Autonomia Erkidegoan lanbidean diharduten gizarte-hezitzaileen kolektiboa biltzen duen funtsezko lanbide-erakundea da.

Gure Elkargoaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko elkargokideen lanbidea eta interes orokorrak ordezkatzea eta defendatzea, batez ere edozein eremutako herri-administrazioekiko harremanetan.

Elkargoa, funtsean, bere Estatutuen eta elkargo profesionalek agintzen dituzten legeen bidez arautzen da. GHEE-CEESPV Ley 7/2003 bidez sortuz.

ZER EGITEN DUGU

Elkargoaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko elkargokideen lanbidea eta interes orokorrak ordezkatzea eta defendatzea, batez ere edozein eremutako administrazio publikoekiko harremanetan.

Gizarte Hezkuntzako profesionalen topalekua da, non lanbidean ezagutza, informazioa eta etika eta deontologia sustatzen dituen.

Elkargoak, bere eginkizunen bidez, honako hauek egin ahal izango ditu:

 • Interesak, kezkak, berrikuntzak eta abar partekatzeko lekua izatea.
 • Lanbidearen bilakaeraren behaketa garatzea: eremu berriak, lan-zailtasunak, gizarte- eta hezkuntza-sektorearen egoera, etab.
 • Profesionalen artean elkarri laguntzeko baliabideak ahalbidetzea.
 • Kolektiboaren ahotsa maila politikoan eta sozialean ezagutaraztea.
 • Lanbidearen, interes kolektiboen eta gizarte-hezkuntzaren defentsa egitea.
 • Lanbidearekin, kolektibo sozialekin, politikoekin, legegileekin,
 • Profesionalen prestakuntzan eragitea: unibertsitateekin batera lan egitea, kalitatezko prestakuntza lortzeko.
 • Lanbideari eragiten dion legeriaren jarraipena egitea, kolektiboaren posizioa baztertuz, bai hasieran, bai garapenean.
 • Lanbidearen ekarpen teorikorako ezagutza eta diskurtsoa sortzea buletinen, jardunaldien, kongresuen eta abarren bidez.
 • Zeregina behar bezala betetzen ez duten erakunde edo profesionalen salaketa: informazio-espedientea irekitzea eta salaketa aztertzea.

EGITURA ETA PARTE-HARTZEA

Batzar Nagusia

Batzar Nagusia Elkargoaren gobernu-organo gorena da, eta eskubide eta betebehar guztiak dituzten elkargokide guztiek osatzen dute.

Gehiengoaren printzipioaren arabera onartutako erabakiek elkargokide guztiak behartzen dituzte.

Batzar orokorretara hitzarekin eta botoarekin joateko, elkargokideek beren eskubide eta betebehar guztiak bete beharko dituzte.

Batzar Nagusia urtean behin biltzen da ohiko bilkuran, lehenengo hiruhilekoan, memoria, balantzea eta aurreko urteko emaitzak eta hasitako urteko programa eta aurrekontuak onartzeko. Gainera, Gobernu Batzordeak edo elkargokideek beste gai batzuk proposatu ahal izango dituzte, eztabaidatzeko eta, hala badagokio, onartzeko.

Gobernu Batzordea

ceespv-Junta

Elkargoko hauteskundetan 2024ko martxoaren 16an Bilbon. Gizarte Hezkuntzako profesionalak gara eta gure lanbidearekin konprometitutako pertsonak.

Uste dugu, gizarte-hezkuntzaren bidez, gizarte bat eraikitzen lagun dezakegula, non guztiok sartzen garen, gizarte justu, solidario eta parte-hartzailea.

Gune honetatik zuen esanetara jarri nahi zaituztegu eta GHEE-CEESPVn parte hartzera animatu nahi zaituztegu, zuen proposamenak, zailtasunak, iritziak, iradokizunak helaraz diezaguzuen, eta GHEE-CEESPVko partaide eta protagonista senti zaitezten.

GHEE-CEESPV GOBERNU BATZORDEA

Saioa Laderas Cajide
Saioa Laderas Cajide
Presidencia
1523 Elkargokide Zbk.
Raul Monferrer Perales
Raul Monferrer Perales
Vicepresidencia
1423 Elkargokide Zbk.

 

Elene Lopez Puente
Elene Lopez Puente
Secretaría
1707 Elkargokide Zbk.
Iker Fernandez Perez
Iker Fernandez Perez
Tesorería
1312 Elkargokide Zbk.
Sara Rodrigues Viana
Sara Rodrigues Viana
Vocalía 1
1683 Elkargokide Zbk.
AmaiaUriarte
Amaia Uriarte Billalabeitia
Vocalía 2
978 Elkargokide Zbk.
Maialen Liceaga Ferreira
Maialen Liceaga Ferreira
Vocalía 3
1473 Elkargokide Zbk.
Patricia Cardeñosa Iglesias
Patricia Cardeñosa Iglesias
Vocalía 4
1386 Elkargokide Zbk.
Víctor Fernandez Fernandez
Víctor Fernandez Fernandez
Vocalía 5
1309 Elkargokide Zbk.
Aitor Alonso Calle
Aitor Alonso Calle
Vocalía 6
901 Elkargokide Zbk.

Ordezkaritzak

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan banatuta gaude, eta horietako bakoitzean ordezkariak ditugu. Lurralde-ordezkaritzen eginkizun nagusia elkargokideen parte-hartzea sustatzea eta erraztea da, eta gure lanbideak lurralde bakoitzean duen egoera zuzenean ezagutzea.

ARABA
Arabako Ordezkaria:
Juan Mª Loizaga Arnaiz
alava@ceespv.org

BIZKAIA
Bizkaiko Ordezkaria:
Erabakitzear
ceesvp@ceespv.org

GIPUZKOA
Gipuzkoako Ordezkaria:
Xabier Tirapu
gipuzkoa@ceespv.org

Batzordeak

Elkargoak, jardueretako batzuk garatzeko, batzordeak eta lantaldeak antolatzen ditu, eta horietan elkargoko kide interesdunak sar daitezke.

DATU PERTSONALAK BABESTEA

Datu Pertsonalak Babesteko ordezkaria
Izen-abizenak: Francisco Xabier del Buey
Emaila: data@terrum.social

GHEE-CEESPVko kideen datu pertsonalak babesteko politika

Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzea

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/697 EB Erregelamenduaren 15. artikulutik 22. artikulura eta 3/2018 3/2018 Lege Organikoaren (DPBEDBLO) 13. artikulutik 20. artikulura bitartean ezarritakoaren arabera, interesdunek beren datuen gaineko eskubide hauek baliatu ahal izango dituzte:

 1. Atzitzetzeko eskubideak: interesdunaren datu pertsonalak tratamenduaren xede diren, eta zertarako diren, datuen jatorria eta egin diren edo egin asmo diren komunikazioei buruzko informazioa eskatzeko aukera ematen du.
 2. Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal zehaztugabeak edo osatugabeak zuzentzeko eskatzeko aukera ematen du. Zuzentzeko eskaeran datu okerrak edo osatugabeak adierazi beharko dira, baita dagokion zuzenketa ere. Zuzenketa justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
 3. Ezerezteko eskubidea (ahazteko eskubidea): datuak ezabatzeko eskubidearen xedea da datu pertsonalak ezabatzea – Bidegabeko atzerapenik gabe –, zenbait kasutan, hala nola tratamendua eragin zuen helburua desagertzea, datuak gordetzeko epea agortzea edo datuak legez kanpo tratatzea.
 4. Aurka egiteko eskubidea: aukera ematen du datu pertsonalak ez tratatzeko edo tratamenduari uzteko, aurretik erabili bada. Eskubide hori kasu jakin batzuetan erabil daiteke.
 5. Tratamendua mugatzeko eskubidea: izapide honek aukera ematen du datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko, baldintza zehatzak betetzen badira. Eskubide berri horrek esan nahi du interesdunak erantzuleari eskatzen diola bere datuak gorde eta ez kentzeko, interesdunak datu horiek behar dituenean erreklamazioak egiteko edo defendatzeko arrazoiren batengatik (legez kontrako tratamenduagatik, zehaztasunik ezagatik, tratamenduaren aurka egoteagatik edo beste inguruabar batengatik).
 6. Trasferitzeko eskubidea: berari dagozkion datu pertsonalak jasotzeko eskubidea, baldin eta datu horiek tratamenduaren arduradunari eman badizkio, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, eta datu horiek tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko eskubidea

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUKO JARDUEREN ERREGISTROA (RAT) GHEE-CEEESPV

Dokumentu hau datu pertsonalak tratatzeko jardueren erregistro sistematikoa da, eta erakundean mota horretako datuak tratatzeko elementu garrantzitsuenak modu analitikoan islatzen ditu. Horri esker, modu gardenean jarrai daitezke erakundean dabiltzan datu pertsonalen fluxuak.

LEIHATILA BAKARRA GHEE-CEEESPV

Elkargoarekin duzun harremana kudeatzeko gunea