Datuak Babesteko 2016/679 Europako Erregelamendu berriaren (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (DPBEDBLO) arabera, gure Pribatutasun Politikaren baldintzak eguneratu ditugu.

Eguneratze honen bidez, zure datu pertsonalen erabilerari eta tratamenduari buruzko informazio argia, zehatza eta gardena eskaini nahi dizugu, zure pribatutasuna bermatzeko eta behar-beharrezkoa den informazioa soilik biltzeko gure konpromisoarekin batera. Hona hemen edukia labur-labur:

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

IFK: Q4800676A
Posta helbidea: C/Luzarra, 14-16, 4º, Dpto.2 48014 Bilbao
Helbide elektronikoa: ceespv@ceespv.org
Telefonoa: 944 160 397
DPDren kontaktua: frandelbuey@avogacia.org

Zer datu pertsonal biltzen ditugu?

Elkargokidea bazara: elkargokide izateko unean zuk eman zenizkigunak. Beste kasu batzuetan, prestakuntza-ikastaroetan parte hartzean edo gure web orriaren bidez eskaintzen dizkizugun zerbitzu telematikoetan sartzean lagako dizkiguzunak. Funtsean:

 • Identifikazio- eta harreman-datuak.
 • Kuoten kobrantza kudeatzeko banku-datuak.

Zure datu pertsonalak web orrian inprimakien bidez biltzen direnean, gutxienez izartxo (*) batez markatutako datuak eman beharko dituzu, berariaz eta argi eta garbi onartuz zure datuen tratamendua beharrezkoa dela zure eskaerari erantzuteko, eta gainerako datuak sartzea borondatezkoa izango da.

Titularrak, bere datuak kasu bakoitzean dagokion laukitxoa markatuz edo beste edozein bide erabiliz emanez, libreki onartzen du bere datu pertsonalak GHEE-CEESPVk tratatzea, eman zaizkion helburuak betetzeko. Halaber, eskainitako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen du, eta edozein aldaketa jakinarazteko betebeharra hartzen du bere gain. Datuak zehaztugabeak, osatugabeak edo helbururako beharrezkoak izateari utzi badiote, GHEE-CEESPVk ezereztu, ezabatu eta/edo blokeatuko ditu.

Websitearen zerbitzariek automatikoki detektatu ahal izango dituzte erabiltzaileak erabilitako IP helbidea eta domeinu-izena. IP helbide bat ordenagailu bati automatikoki esleitutako zenbaki bat da, ordenagailua Internetera konektatzen denean. Informazio hori guztia zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean erregistratzen da, eta, horri esker, datuak prozesatu ahal izango dira, webguneetarako sarbide-kopurua, web-zerbitzuetara egindako bisitak, bisita-ordena, sarbide-puntua eta abar ezagutzeko aukera emango duten neurketa estatistikoak soilik lortzeko. Horretarako, besteak beste, cookie-en erabileran oinarritutako teknikak erabiliko ditugu; gure cookieei buruzko informazio guztia esteka honetan aurkituko duzu:

GHEE-CEESPVk ez du erabaki automatizatuak hartzea edo profilak egitea dakarten datuen tratamendurik egiten.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak batez ere Elkargoa bera kudeatzeko, mantentzeko, garatzeko eta kontrolatzeko tratatzen ditugu. Funtsean:

Elkargoko kide egiteko harremana kudeatzea.

 • Elkargokideen jarduerarekin lotutako estatistikak egitea.
 • Elkargoari atxikita egoteagatik elkargokideak jasotzen dituen zerbitzuak ematea: aholkularitza juridikoa, espedienteen lekualdaketa, biltzeko espazioen lagapena, prestakuntza-ikastaroak, topaketak, etab.
 • GHEE-CEESPVren eta bere webgunearen zerbitzuen kudeaketa: mantentzea, betetzea, garapena eta kontrola.
 • Kontaktua: GHEE-CEESPVrekin duzun harremana kudeatzea, kontsulta, laguntza, eskaera, erreklamazioa, kexa, zerbitzu-eskaera edo beste edozein arrazoirengatik.
 • Presentzia sare sozialetan. GHEE-CEESPV sare sozialetan dago. Zure jarraitzaile eginez ematen dizkiguzun datuak soilik tratatuko dira dagokion sare sozialean gure presentzia behar bezala administratzeko, GHEE-CEESPVren edo haren jarduerarekin zerikusia izan dezaketen hirugarrenen jardueren berri emateko, bai eta sare sozial horien kasuan kasuko pribatutasun-politikek aurreikusten duten beste edozein helburutarako ere.

Zein da zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko funtsezko lege-oinarria pribatutasun-politika honen arabera adierazitako berariazko baimena da, dagozkion laukitxoak markatuta edo egiazta daitekeen beste edozein bitartekoren bidez.

Gainera, honako arau hauek ematen dute legitimazioa:

Batzuetan, legitimazioa Elkargoak bilatzen duen interes legitimo bat asetzean oinarritu daiteke, elkargoaren tresnak edo zerbitzuak etengabe hobetuz, bai elkargokideei bereziki, bai herritarrei oro har.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ez zaizkie inolaz ere hirugarren pertsonei edo erakundeei lagako; hala badagokio, aldez aurretik zure baimena eskatuko dugu.

Gure web orrian ez dago estekarik zure datuak beste edozein erakunde edo enpresari komunikatzeko.

Era berean, ez dira zure datu pertsonalak hirugarren herrialde edo nazioarteko erakunde batera transferitzen. Hala badagokio, transferentziaren eta haren baldintzen berri izango duzu aldez aurretik, eta, bereziki, Batzordeak hirugarren herrialdearekiko edo nazioarteko erakundearekiko egokitzapen-erabakirik duen edo ez.

Elkargokidea bazara, BANCO SABADELL erakundeari soilik jakinaraziko diogu zure banku-kontuaren zenbakia, kuoten ordainketak kudeatzeko; eta, noizean behin, zure banku-kontuaren zenbakia HERAS aholkularitzari jakinaraziko diogu, kontabilitatea kudeatzeko; zure identifikazioa LLOYD ‘S konpainiari, Erantzukizun Zibileko asegurua kudeatzeko, halakorik baduzu; IGOR EZQUERRA aholkulari juridikoari, egiten zaizkion kontsulten kasuan; LEGALMIT enpresari, Leihatila Bakarra kudeatzeko; eta PRODATek 2/2023 Legea betetzeko behar diren datuak kudeatuko ditu.

Hala ere, zure datuak salbuespen gisa jakinarazi ahal izango lirateke, egon daitezkeen legezko eta/edo kontratuzko betebeharrak bete behar direlako. Kasu horretan, eta legez posible bada, aldez aurretik jakinaraziko genizuke.

Zure elkargo-espedientea Gizarte Hezitzaileen beste Elkargo batera eramatea eskatzen baduzu, elkargoen arteko administrazio-akordioen arabera egingo da, DBEOren 20. artikuluan datu pertsonalen eramangarritasunari buruz ezarritakoa oinarri hartuta.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Emandako datuak tratamenduaren helburuetarako behar-beharrezkoa den denboran gordeko dira, tratamenduaren helburuari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean, betiere titularrak adostasuna ezeztatu ez badu, eta indarrean dagoen araudian jasotako minimizazio-printzipioari jarraituz.

Erabiltzaileak emandako datuak gordetzeko aplikatuko diren irizpideak honako hauek izango dira:

 • Legezko betebeharra.
 • Kontratu-harremanaren iraupena.
 • Interesdunak ezabatzeko eskatzea.

Datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako edo ezabatzeko eskatzen bada, prozedura seguru eta fidagarrien bidez ezabatuko dira.

Ziur al daude zure datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri tekniko eta antolaketa-neurri guztiak hartzen ditugu, haien izaeraren eta tratamenduaren inguruabarren arabera, ahal den neurrian eta teknikaren egoeraren arabera baimenik gabe sartzeko eta tratatzeko, aldatzeko edo galtzeko edozein aukera saihesteko. Gure konpromisoa zure datuak beti seguru eta osorik mantentzea da.

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datu pertsonalei dagokienez?

Zure eskubide legitimoa erabil dezakezu:

 • Leihatila bakarra.
 • Bildutako datu pertsonalak eskuratzea.
 • Datu okerrak zuzentzeko eskatzea.
 • Datuak ezerezteko eta ezabatzeko eskatzea, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.
 • Zure datuen tratamenduari aurka egiteko eta mugatzeko eskatzea.
 • Zure datu pertsonalen eramangarritasuna eskatzea (zure datu pertsonalak zuk eskatzen dizkiguzunetara mugitzea, kopiatzea edo transferitzea).
 • Gure tratamendurako baimena baliogabetzea.
 • Tratamenduari buruzko erreklamazioak aurkeztea Elkargoaren aurrean.

Eskubide horiek baliatzeko, posta elektronikoz jarri behar duzu harremanetan Tratamenduaren arduradunarekin, Elkargoko Datuak Babesteko ordezkariarekin edo zuzenean posta arruntez edo burofaxez, gure helbidera igorrita:

GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-Euskadiko Gizarte Hezitzaileen Elkargoa. Luzarra kalea, 14-16, 4.a, 2. saila 48014 Bilbao

Era berean, Bilboko gure egoitzara joan zaitezke eta bertan gustura hartuko zaitugu. Nolanahi ere, eta zu babesteko helburu bakarrarekin, zure nortasuna ziurtatu beharko duzu GHEE-CEESPVren aurrean, zure eskaerarekin batera NANaren edo zure nortasuna egiaztatzen duen dokumentuaren kopia bat aurkeztuta.

Bestela, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean balia ditzakezu zure eskubideak, hori baita Euskadin datu pertsonalak babesteko eskumena duen organoa.

Era berean, zure datu pertsonalen tratamenduak indarrean dagoen araudia urratzen duela uste baduzu, baimena kendu edo erreklamazioren bat aurkeztu nahi baduzu, lehen aipatutako edozein prozeduraren bidez ere egin dezakezu.

Pribatutasun-politika alda dezake?

GHEE-CEESPVk pribatutasun-politika hau aldatzeko eskubidea izango du, behar diren legegintza-berrikuntzetara egokitzeko. Kasu horretan, behar besteko aurrerapenaz jakinaraziko genizuke, beharrezko aldaketak aplikatu aurretik.

Zerbait egin behar dut?

Zure aldetik beharrezkoa den gauza bakarra da Pribatutasun Politika hau arretaz irakurtzea eta, hala dagokionean, baimena ematea, haren baldintzak onartuz. Horrela, berariaz baimentzen diguzu zure datuak deskribatutakoaren arabera tratatzeko.