AHOLKULARITZA JURIDIKOA

Aholkularitza Juridikoa elkargokideentzako doako zerbitzua da, eta lanbide-jardunaren eguneroko zereginean sor daitezkeen zalantza juridikoei eta lan-arloko zalantzei erantzuten die.

Zerbitzu hau posta elektroniko, telefono edo aurrez aurre erabiltzen da, Elkargoaren Idazkaritza Teknikoaren bitartez.

CEESPV-GHEEk zerbitzu juridikoa eskaintzen du elkargokide guztientzat. Aurrez aurreko arreta ostiraletan egiten da, 16: 00etatik 18: 00etara, CEESPV-GHEEren Bilboko egoitzan.

Horretarako, beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua hartzea Idazkaritza Teknikoaren bidez, posta elektronikoz (ceespv@ceespv.org) edo telefono bidez (944 160 397), eta eskabidearen arrazoiak azaltzea, zerbitzu juridikoak kontsulta prestatu ahal izateko.

Hona hemen lege-aholkularitzako beharrizan posibleen zerrenda:

Lan-aholkularitzarekin lotutako beharrak
 • Hitzarmen kolektiboak (horien interpretazioa, ordainsariak, baimenak, oporrak, eszedentziak, bajak, etab.)
 • Nomina (ordainsariak, PFEZ, kontzeptuak)
 • Lan-harremana amaitzea (borondatezko bajak, kaleratzeak)
 • Kontratuak (lan-kontratuen tipologia…)
Lanbidean jarduteko lotutako beharrak
 • Lanbidea garatzeko kontratuak (alokairu- edo salerosketa-kontratuak, zerbitzu profesionalak, etab.)
 • Gizarte Hezkuntza arautzen duten legeak (Gizarte Zerbitzuen Legea).
 • Laneko segurtasuna eta higienea (indarrean dagoen araudia, eskubideak eta betebeharrak,
 • Datuen babesa (indarrean dagoen araudia, eskubideak eta betebeharrak)
 • Aseguruak (aseguru-motak, estaldurak, zerbitzuaren arabera kontratatu behar ditugun aseguruak eta zer estaldurarekin kontratatu behar ditugun)
Administrazio Publikoarekin lotutako beharrak
 • Lanpostuak eskuratzeko araudia (Lizitazioak, Esleipenak, Lan Eskaintza Publikoak)
 • Administrazioarekin kontratu bidez lotzen gaituzten eskubideak eta betebeharrak (Hitzarmenak, zuzeneko kontratazioak)
 • Lanbidearen legezko garapena Gradu Titulu berritik aurrera.
Esparru juridikoarekin lotutako beharrak
 • Prozesu judizialak
  a) lekuko edo salatzaile gisa deklaratu beharreko eskubideak eta betebeharrak.
  b) peritu gisa jardutea.
  c) motak eta prozesu judizialak.
  d) gure lan profesionalaren kausa eta ondorio posibleak (isunak, gaitasungabetzeak, etab.)