ELKARGOKO LAGUNAK

Elkargoak Gizarte Hezkuntzako ikasle guztien integrazioaren aldeko apustua egin du Gobernu Batzarrak. Testuinguru horretan, Gobernu Batzordeak uste du elkargoko kide egitea sustatu behar duela Unibertsitatearekin lankidetzan, eta ideia horren garapen gisa, elkargoaren laguna elkargokide aurreko figura sortzen du, borondatezkoa eta funtsean prestakuntzakoa dena.

Ildo horretan, Elkargoaren lagunak ez du elkargokidearekiko izaera juridiko berdina izango, eta ez dute eskubiderik izango ez sufragio aktiborako ez pasiborako, ez Batzarraren erabakietan parte hartzeko, ezta Gobernu Batzordeko kide izateko ere.

XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA

Gizarte Hezkuntzako Graduko ikasleei Elkargoan sar daitezen erraztea. Elkargoko familian sar daitezen erraztea.

Eta unibertsitatearen esparruan Elkargoa ezagutaraztea.

KUOTAK

Elkargoak urteko partaidetza-kuota bat finkatu du, hiru hilean behin egokitzen diren 20 eurokoa, elkargoaren administrazio-gastuetarako.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

Sartzeko behar den dokumentazioa honako hau izango da:

  • Izena emateko eskabide-inprimakiaren bidez sartzeko eskaera, behar den dokumentazioarekin batera.
  • NAN/AIZ fotokopia.
  • Abian den Gizarte Hezkuntzako unibertsitate-matrikularen ziurtagiria.
  • Kuota ordaindu izanaren banku-egiaztagiria.

DOKUMENTUAK