Gizarte Zerbitzuen Batzordea

Lehen (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzuen eta Prestazioen Zorroari buruzko Dekretuaren jarraipena egiteko Lan Batzordea)

Zer da?

Gizarte-hezitzaileek eta unibertsitateko irakasleek elkarrekin lan egiteko gune bat, kolektibo profesionala eta akademikoa Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuen eta Prestazioen Zorroan sozializatzeko eta gizarte-hezitzaileek zer eremutan parte hartu behar duten zehazteko, garatzeko eta praktikan jartzeko.

Nork osatzen du?

Batzordea GHEE-CEESPV elkargokideek eta HEFA Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko irakasleek osatzen dute.

Zer ekarpen egiten dio gure lanbideari?

Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzuen eta Prestazioen Zorroaren dekretuko zerbitzuei buruzko azterketa- eta hausnarketa-lanean zentratzen da, bai eta dekretu horren edukiak elkargokideei, unibertsitate-komunitateari (dekanotza, irakasleak eta ikasleak) eta administrazioari sozializatzean ere, ekarpen teknikoko hainbat ekintza edo produkzioren bidez: dokumentazioa, artikuluak, galdetegia, bideoak, informazio-oharrak.

Gizarte-hezkuntzako profesionalen funtzioak eta zerbitzuen edukiak eta xedeak edo irismena definitzen laguntzen du, bai eta hainbat erakunderen arteko lan- eta lankidetza-espazioak sortzen ere.

Harremanetan jartzeko

GHEE-CEESPV- Luzarraga kalea, 14-16, 4.a, 2. saila. 48014 Bilbao
Tel.: 94 416 03 97
Emaila: ceespv@ceespv.org

Informazio gehiago erantsi dugu orain arte egindako ekintza eta jarduera guztiak biltzen dituen dokumentuan.

DOKUMENTUAK

Gizarte Zerbitzuen Batzordearekin lotutako artikuluak

Zorroari-buruzko-Dekretuaren-Jarraipen-batzordearen-jardueren-ekintzen-txostena

Zorroari buruzko Dekretuaren Jarraipen Batzordearen jardueren eta ekintzen txostena

Gizarte zerbitzuen inguruko prestazio eta zerbitzuen zorroaren harira, Elkargoak gizarte hezitzaile eta HEFA fakultateko irasle osaturiko batzordea martxan dueta bere funtsezko eginkizuna dekretuaren garapenaren jarraipena egitea eta EAEko lurraldean zerbitzu desberdinak ezartzea da, hiru helburu nagusi hauekin: lanbidearen eta akademiaren artean espazio komuna sortu, hau da, Elkargoaren eta unibertsitatearen artean, Zorroaren zerbitzuak sozializatzea eta gizarte-hezitzaileek zerbitzu horien garapenean duten zeregina zehaztea.